Regulamin i Polityka Prywatności strony internetowej Verseo.pl powstały w oparciu o obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. Określają on zasady działania strony Verseo.pl, która znajduje się pod domeną internetową http://www.blog.verseo.pl.

 

W regulaminie strony internetowej zawarto obowiązki i odpowiedzialność podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę internetową Verseo.pl.

 

1. Administrator strony to firma Verseo sp. z o.o. sp.k., której działalność została zarejestrowana w Plewiskach pod adresem ul. Grunwaldzka 515b/5 62-064 Plewiska z oznaczeniem NIP 7773257986.

2. Autor utworów – treści i grafiki znajdujących się na stronie internetowej to firma Verseo sp. z o.o. sp.k, a także współpracujący z nią partnerzy biznesowi.

3. Strona internetowa Verseo.pl oraz jej części składowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), a także Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

4. Autorzy zamieszczonych na stronie internetowej blog.Verseo.pl utworów treściowych i graficznych nie wyrażają zgody na ich modyfikację w jakikolwiek sposób, a także na ich publikację, między innymi na innych stronach internetowych, w publikacjach, wydawnictwach, prezentacjach, a także we wszystkich innych sposobach wyróżnionych w Ustawie o ochronie praw autorskich. Modyfikacja i publikacja utworów możliwa jest jedynie za pisemną zgodą autora – firmy Verseo sp. z o.o. sp.k.

5. Bezprawne wykorzystanie zamieszczonych na stronie utworów zarówno w celach niekomercyjnych, jak i komercyjnych skutkuje w konsekwencjach prawnych. Właściciel strony Verseo.pl, a także autorzy treści i grafik będą egzekwowali przysługujące im prawa zgonie z przepisami Ustawy o ochronie praw autorskich na drodze prawnej.

6. Użytkownik strony internetowej blog.Verseo.pl ma prawo do korzystania ze wszystkich znajdujących się na niej treści pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich przysługującym ich autorom. Całość ani żadna część strony nie mogą być wykorzystywane w celach niekomercyjnych i komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody administratora strony.

7. Administrator strony internetowej, a także autorzy publikujący treści i grafiki nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe i moralne związane z wykorzystaniem utworów treściowych lub graficznych zamieszczonych na stronie Verseo.pl.

8. Na stronie internetowej Verseo.pl używane są „Cookies” – ciasteczka, których celem jest identyfikacja użytkownika podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie pobierają danych osobowych użytkowników. Wykorzystują jedynie takie informacje jak: typ przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika, czas spędzony na stronie internetowej i podobne dane, które wpływają na statystyki witryny i służą ich analizie.

9. Strona Verseo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczona na niej oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego art. 66 par.1 kodeksu cywilnego, a także innych mających zastosowanie przepisów prawnych.

10. Za pozostałe kwestie nieuregulowane w Polityce Prywatności strony internetowej Verseo.pl odpowiadają właściwe przepisy prawne.

11. Verseo.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wprowadzane są poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej. W przypadku pytań dotyczących regulaminu strony i Polityki Prywatności prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą.

 

Ochrona Danych Osobowych

1. Zbierane przez formularz kontaktowy i formularz wyceny dane, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, adres WWW, telefon kontaktowy są przeznaczone jedynie do przeprowadzenia identyfikacji klienta, a także jego obsługi i realizacji zobowiązań wobec niego. Firma Verseo.pl nie przetwarza danych osobowych bez udzielenia zgody przez klienta.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 Poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez użytkownika. Udzielenie zgody ma miejsce po wypełnieniu i przesłaniu formularza – naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Verseo.pl zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Firma stosuje się do szczegółowo opracowanych standardów bezpieczeństwa i poufności danych swoich użytkowników.

4. Każdy z użytkowników, którego dane osobowe są przetwarzane przez Verseo.pl, ma prawo do wglądu do swoich danych, a także ich uaktualnienia, uzupełnienia, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia z bazy Verseo.pl.

5. Verseo.pl nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, nie handluje danymi i nie rozprowadza w inny sposób.

 

Kontakt

Użytkownicy strony internetowej mający pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych proszeni są o na kontakt mailowy pod adresem: kontakt@verseo.pl.